Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 3 września o godzinie 9.45

Msza Święta 8.00 – Radawiec Duży


Międzynarodowy mecz w
Naszym
Gimnazjum.


Dnia 23 kwietnia 2012 roku odbędzie się MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI Hattrick dla
Europy. Szczegóły na stronie
www.trim.dpjw.org/pl

Targi Edukacyjne w Naszym Gimnazjum.

Zapraszamy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, które pragną zaprezentować swoją ofertę naszym trzecioklasistom dnia 8 maja 2012r. od godz.10.30 na naszą salę gimnastyczną. Udostępniamy stoliki i krzesła. Pozostały sprzęt szkoły przygotowują we własnym zakresie.

Litwa

Uczniowie naszego gimnazjum (6 dziewcząt i 4 chłopców )pod opieką p. Wandy Skupińskiej i p. Krzysztofa Mackiewicza, w dn. 20.05- 26.05.2012 wyjechali do miejscowości Ariogala na Litwie. Towarzyszył im pan dyrektor Andrzej Cywiński. Młodzież po raz pierwszy realizowała wspólny projekt dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Myślą przewodnią projektu był temat :Zapisane w pamięci tradycje rodzinne- polsko –litewska wymiana doświadczeń. Dzięki uprzejmości naszych zagranicznych przyjaciół poznaliśmy Ariogalę i byliśmy w wielu wspaniałych miejscach. Mieliśmy okazję zwiedzić Wilno i podążać tymi samymi szlakami, którymi kiedyś chodzili tak ważni dla nas ludzie, np. Adam Mickiewicz czy Józef Piłsudski.
Oczywiście było także miejsce i czas na atrakcje. Każdy z nas mógł ulepić swój własny gliniany : garnuszek, wypróbować swoich sił w saunie, co wiązało się z lodowatą i gorącą kąpielą, czy chociażby zrobić swoją własną bransoletkę przyjaźni. Braliśmy udział w dniu sportu, gdzie niektórzy z naszych uczniów zostali uhonorowani medalami i nagrodami Młodzież litewska, w ramach swojego wieczoru wystąpiła z koncertem pieśni i tańców ludowych ,włączając do zabawy wszystkich uczestników .Ponadto mieliśmy okazję posmakować ich narodowych specjałów :chłodnika litewskiego, kartaczy czy słynnych zeppelinów. My natomiast zachwyciliśmy swoich przyjaciół przygotowanym programem na Wieczór Polski

Ojczyzna polszczyzna

…po mojej ojczyźnie-polszczyźnie
Z różdżką chodzę, wiedzący, gdzie bryźnie
Strumień prawdy żywiący i żyzny
Z mojej pięknej ojczyzny-polszczyzny

Julian Tuwim, „Zieleń”

Uczniowie naszego gimnazjum po raz pierwszy wzięli w tym roku udział w ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny pod honorowym patronatem profesora Jana Miodka. Wydarzenie to ma na celu promowanie kultury słowa pisanego i mówionego.
Pierwszy etap Konkursu odbył się 5 stycznia 2012r. – uczniowie zmierzyli się w nim z testem językowym. Najlepsi 11 stycznia przystąpili do części ustnej – przed zgromadzoną publicznością prezentowali samodzielnie przygotowane opowiadanie na wylosowany temat.
Wbrew powszechnie panującej opinii uczestnicy wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnością posługiwania się piękną polszczyzną. Najwyższą liczbę punktów uzyskały Aleksandra Żydek z kl. IIIb oraz Ewelina Jurkowska z kl. IIIa. Wynik Oli zakwalifikował ją do udziału w II etapie Konkursu. 28 lutego pod opieką p. Edyty Wójtowicz reprezentowała nas w Puławach podczas części pisemnej. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki…

Spotkanie z europosłem

Profesor Lena Kolarska-Bobińska z wizytą w Gimnazjum im. W. Pola
w Radawczyku Drugim.

Warto być aktywnym i brać udział w konkursach. O tym z pewnością przekonali się uczniowie Gimnazjum im. W. Pola, którzy 17 lutego 2012 r. gościli w swojej szkole profesor Lenę Kolarską-Bobińską, posła do Parlamentu Europejskiego.
Nasze Gimnazjum zaprosiło europosłankę, ponieważ uczestniczy w drugim, ogólnopolskim etapie konkursu realizowanego w ramach projektu „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”, którego organizatorami są Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Komisja Europejska.
Jakie były początki? Do konkursu szkoła zgłosiła się we wrześniu 2011 r. W pierwszym etapie trzyosobowy zespół: Kinga Malinowska, Paulina Niedziałek i Agata Żydek, pod opieką A. Putowskiej, przygotował opracowanie nt.„Zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie! – Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011?”. Prezentacja opracowana przez uczennice Gimnazjum w Radawczyku Drugim został oceniona najlepiej ze wszystkich prac w województwie lubelskim. Tym samym dziewczęta przeszły do drugiego etapu konkursu.
Piątkowe wydarzenie budziło wiele emocji. W spotkaniu pod hasłem „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” udział wzięli uczniowie Gimnazjum oraz delegacje Samorządów Uczniowskich ze szkół podstawowych wraz z opiekunami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica, Wacław Czakon – prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Dyrektorzy szkół podstawowych oraz przedstawiciele lubelskiego biura poselskiego europosłanki.
Nietypowa lekcja europejska rozpoczęła się o godz. 11.50. Na początku dziewczęta ze zwycięskiego zespołu opowiedziały , jak przygotowywały się do napisania pracy poświęconej idei wolontariatu. Następnie Pani Profesor, w bardzo ciekawy sposób, przybliżyła uczniom zagadnienia związane z tematyką Unii Europejskiej. Przede wszystkim opowiedziała o funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego oraz o korzyściach, jakie czerpie Polska z członkostwa w UE. Wypowiedź gościa urozmaicona była licznymi ciekawostkami dotyczącymi pracy europosła, czy też znajomości języków potrzebnych do pracy w Parlamencie Europejskim.
W dalszej części spotkania odbyła się debata z udziałem poseł Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Wacława Czakona, prezesa Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, nt. „Aktywna młodzież w UE, czyli jak planować przyszłość”. Był to moment, kiedy wszyscy uczniowie i zaproszeni goście mogli zadawać pytania. I padło ich wiele: Jak ocenia Pani polską prezydencję? Czy warto być aktywnym? Jakie szanse stwarza młodzieży Unia Europejska? – oto niektóre z nich.
Ostatnim punktem spotkania był quiz o tematyce unijnej, który wzbudził wiele radości. 10 uczestników otrzymało upominki przygotowane przez Panią Lenę Kolarską-Bobińską (gadżety z Parlamentu Europejskiego).
Ta nietypowa eurolekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Szkoda tylko, że tacy goście nieczęsto goszczą w naszych szkołach. A zwycięski zespół czeka teraz dużo pracy. Uczennice Gimnazjum w terminie do 9 marca sporządzą sprawozdanie dokumentujące wizytę prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Na etapie ogólnopolskim Centralna Komisja Oceniająca wybierze 6 najlepszych szkół. Zwycięzców czeka wspaniała nagroda – wizyta studyjna w instytucjach europejskich w Brukseli.

Lodowisko

Podsumowanie I semestru

Europoseł

Spotkanie z europosłem
Już kolejny raz w progach Gimnazjum im W. Pola gościć będziemy wysokiego urzędnika unijnego. Tym razem odwiedzi nas europosłanka – profesor Lena Kolarska Bobińska.
Spotkanie pod hasłem „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” z panią profesor jest
II etapem konkursu (etap ogólnopolski) realizowanego w ramach projektu ”Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”.
Uroczystość odbędzie się 17 lutego 2012 r. o godz. 11.50. zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.
Program spotkania:
Powitanie gości
Prezentacja zwycięskiej pracy konkursowej przez uczennice Gimnazjum
Lekcja europejska poprowadzona przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską
„Aktywna młodzież w UE, czyli jak planować przyszłość” – debata z udziałem
prof. Leny Kolarskiej- Bobińskiej i Wacława Czakona – prezesa Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
Quiz o tematyce unijnej
Pożegnanie przybyłych gości

Bal Gimnazjalny

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 2012
życzy społeczność Gimnazjum im.W.Pola

Gościniec Horyzont

Ping Pong

W pierwszej połowie stycznia odbył się w naszej szkole Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Zawody rozgrywane były podczas długich przerw. Uczestniczyło w nich 18 chłopców i 9 dziewcząt. Rozgrywki toczyły się systemem do dwóch przegranych. Wśród chłopców zwyciężył Daniel Kleina, a w kategorii dziewcząt – Dominika Mazurek. Puchary wręczył Pan Dyrektor podczas uroczystego apelu kończącego I semestr.

Ewakuacja

W dniu 3 listopada odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Przyjechała straż pożarna z Radawca Dużego. Akcja ewakuacji przebiegła sprawnie i zgodnie z planem. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i pracownicy administracji opuścili budynek.

Jasełka

Egzamin Próbny

W dniach 7-9 grudnia 2011r. zostały przeprowadzone egzaminy próbne. Zostały one przeprowadzone w całości zgodnie z zasadami obowiązującymi od tego roku szkolnego dla egzaminu gimnazjalnego. Tegoroczni uczniowie trzecich klas są pierwszym rocznikiem, który zdaje egzamin gimnazjalny w nowej formie. Pierwszego dnia uczniowie podeszli do części humanistycznej. Musieli się zmierzyć z pytaniami z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z pytaniami z zakresu języka polskiego. Drugiego dnia odbyła się cześć matematyczno-przyrodnicza. Najpierw uczniowie rozwiązywali test z zakresu przedmiotów przyrodniczych ( biologia, chemia, fizyka, geografia), a następnie test z zakresu matematyki. Ostatniego dnia uczniowie podeszli do części z języka angielskiego, mając do napisania test na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.

Zawód: REPORTER

„ZAWÓD: REPORTER” to wojewódzki konkurs, nad którym patronat objęli: Starosta Lubartowski, Lubelski Kurator Oświaty oraz Gazeta Wyborcza w Lublinie. W V edycji tego konkursu udział wzięły dwie uczennice naszego Gimnazjum: Natalia Majczak i Wiktoria Sieńko. Zadaniem uczestników było napisanie reportażu prasowego na wybrany temat. I tu przyszli reporterzy musieli wykazać się wnikliwością obserwacji otaczającego świata, a także wrażliwością dostrzegania wydarzeń i problemów. Sukcesem było zdobycie wyróżnienia przez Natalię Majczak. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w przepięknym Pałacu Sanguszków w Lubartowie 13 grudnia 2011r.

Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły

To już IX edycja konkursu ogólnopolskiego, nad którym patronat objęli Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Komisja Europejska. Szkoła wzięła w nim udział po raz drugi i po raz drugi zdobyła I miejsce w województwie lubelskim, przechodząc tym samym do etapu ogólnopolskiego. Zadanie nie było łatwe. Kinga Malinowska, Paulina Niedziałek i Agata Żydek, uczennice klasy II b, porządnie się napracowały, przygotowując opracowanie na temat: „Zostań wolontariuszem – zmieniaj świat i siebie! – jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011?” Jak widać włożony trud przyniósł wspaniałe efekty. Teraz przed dziewczynami kolejne zadanie – muszą zaplanować i przygotować wizytę profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej, posła Parlamentu Europejskiego, która już pod koniec lutego odwiedzi nasze Gimnazjum. A jest o co walczyć!!! Dla trzech zwycięskich szkół zorganizowana zostanie wizyta studyjna w instytucjach europejskich w Brukseli

MAYDAY TEAM

Rekolekcje Adwentowe

W dniach 5-6 grudnia 2011r. w naszym Gimnazjum odbyły się rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Rekolekcjonista Kazimierz Smyk proboszcz parafii ze Strzeszkowic.
W tych dniach uczniowie naszej szkoły o godzinie 8.00 uczestniczyli we Mszy Św. wysłuchali nauki rekolekcyjnej. We wtorek 6 grudnia uczniowie parafii w Radawcu Dużym udali się do Kościoła, aby przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Puchar Prezydenta

Zdobyliśmy Puchar Prezydenta!

Kilkadziesiąt zawodniczek zgromadzonych w dziesięciu drużynach rywalizowało w sobotę, 5 listopada 2011 roku podczas turnieju Widok Cup o Puchar Prezydenta Miasta Lublina. Najlepsze okazały się piłkarki ze Szkoły Podstawowej nr 27 oraz Gimnazjum nr 5 w Lublinie. Nasze dziewczęta zdobyły II miejsce pokonując Gimnazjum nr 14, Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego oraz Gimnazjum nr 9.
Turniej był na bardzo wysokim poziomie. Nasze dziewczęta dały z siebie wszystko( ), przegrały jedynie z drużyną Gimnazjum nr 5 mająca w swoim składzie reprezentantki Polski juniorów. Gratulacje!

Festyn 2011

16 października 2011 roku, już po raz piąty w gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku II odbył się Festyn Rodzinny, promujący naszą szkołę w środowisku lokalnym. Połączony został z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Dlatego podczas części oficjalnej dyrektorzy szkół wręczali nagrody dla wyróżniających się nauczycieli z gminy Konopnica. Na festynie pojawili się rodzice, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele władz gminnych i duchowieństwa.Swoją obecnością zaszczycili nas także poseł-elekt Lech Sprawka i wójt gminy Konopnica Mirosław Żydek. Pan dyrektor Andrzej Cywiński przywitał wszystkich zebranych na sali gimnastycznej. Krótkie przemówienia wygłosili wójt, a także przyszły pan poseł. Następnie odbył się koncert życzeń, przygotowany przez uczniów. Po zakończeniu części oficjalnej goście mieli okazję zobaczyć pracownie szkolne, a także wziąć udział w rozgrywkach sportowych. Na wszystkich przybyłych czekały liczne atrakcje. Największym zainteresowaniem cieszyły się loteria fantowa oraz kiermasz ciast połączony z kawiarenką. Z wielkim entuzjazmem przyjęte zostały karaoke, pokazy strażackie i znakowanie rowerów. Odbył się również I zlot motocyklowy mieszkańców gminy Konopnica. Pogoda dopisała, co pozwoliło bawić się na świeżym powietrzu. Po raz kolejny impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem. Teraz możemy tylko czekać na przyszły rok!

 

Gim. im. Wincentego Pola

Początek roku

Wakacje zakończone. Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Punktualnie o godzinie 8.00 została odprawiona Msza Święta w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radawcu Dużym w intencji wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Mszę świętą odprawił Ksiądz Kanonik Konrad Dobrowolski. Kiedy wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej uroczystość rozpoczęto wejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Wszystkich zgromadzonych przywitał pan Dyrektor Andrzej Cywiński. Następnie uczennice klas drugich i trzecich przedstawiły krótki apel upamiętniający 72 rocznicę wybuch II Wojny Światowej, który został przygotowany pod kierunkiem pani Marty Patkowskiej. Po skończonej akademii publiczność nagrodziła brawami trud, jaki uczennice włożyły w przygotowanie akademii. Następnie głos zabrał pan Dyrektor. Przedstawił wszystkich nauczycieli, a także pierwszaków. Zapoznał nas ze sprawami organizacyjnymi.
Na zakończenie życzył wszystkim samych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze.