INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

27 CZERWCA 2013r./CZWARTEK/ O GODZ. 12.00- UROCZYSTA MSZA ŚW. W KOŚCIELE W RADAWCU DUŻYM.
UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO KOŚCIOŁA AUTOBUSEM SZKOLNYM.
ODJAZD SPOD SZKOŁY O GODZ.11.45.

28 CZERWCA 2013r./PIĄTEK/ GODZ. 8.30- UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
ODJAZD SPOD SZKOŁY DO DOMÓW OK. GODZ.11.00

Tradycje rodzinne widziane oczami młodego Europejczyka

W załączonym pliku zamieszczona została audycja radiowa o projekcie.(kliknij aby pobrać)

Kolejny projekt międzynarodowej wymiany młodzieży
w Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim zrealizowany.

W dniach 2 – 9. 06 . 2013 r. młodzież naszego gimnazjum wspólnie
z kolegami i koleżankami z Litwy (z miejscowości Ariogala)
uczestniczyła w projekcie „Tradycje rodzinne widziane oczami
młodego Europejczyka”. Była to kontynuacja poprzedniej wymiany polsko
– litewskiej. Tym razem dofinansowanie szkoła otrzymała z programu
„Młodzież w Działaniu”. Wszyscy spędzili czas ( edukacja
nieformalna) w Polsce, w Janowie Lubelskim. W tym okresie młodzież
wspólnie pracowała i poznawała wszelkie aspekty związane z
projektem. Uczniowie brali czynny udział w różnorodnych
warsztatach związanych z tradycjami (garncarstwo , rękodzieło ,
wikliniarstwo), przeprowadzała wywiady z seniorami. Zajęcia te i inne
umożliwiły poznanie tajników tych zawodów, a także
sprawdzenie własnych umiejętności. Ciekawym wydarzeniem dla obu grup
było spotkanie z polską dziennikarką panią Czesławą Borowik z Radia
Lublin, która przeprowadziła emocjonujące warsztaty, pokazując
pracę dziennikarza. Praktycznie młodzież przygotowała się do
przeprowadzenia wywiadów. Przedstawiciele Polaków i
Litwinów gościli w studiu radiowym, gdzie uczestniczyli w
nagraniu reportażu o kontaktach polsko-litewskich w naszym gimnazjum.
Spotkanie z rówieśnikami z Litwy, wspólna praca, zajęcia
i zabawa dały młodzieży możliwość pogłębienia znajomości języków
obcych, nawiązania nowych kontaktów oraz nauczyło funkcjonowania
w grupie. Projekt był bardzo udany. Jesteśmy bogatsi o nowe
doświadczenia, wiedzę, nowe przyjaźnie i mamy nadzieję na kolejne
spotkanie.

Sztuka łączy Narody

Sztuka łączy Narody – polsko-litewski dialog
międzykulturowy Przyjaźń polsko-litewska to wartość, którą
pielęgnujemy w naszym gimnazjum poprzez realizację wspólnych
projektów.
W dniach 10-17 maja br. w Gdańsku w ramach programu Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży odbył się ostatni z nich, zatytułowany
Sztuka łączy Narody.
Nasi uczniowie (6 dziewcząt i 4 chłopców) wraz z p. Lidią
Skubisz, p. Wandą Skupińską-Samołyk oraz z p. dyr. Andrzejem Cywińskim
wspólnie z młodzieżą litewską z Bartkuskis (okolice Wilna)
uczestniczyli w tym niezwykłym tygodniowym spotkaniu.
Uczyliśmy się postrzegać i odczuwać rzeczywistość poprzez pryzmat
szeroko rozumianej sztuki. Długi marsz brzegiem morza nie przez
przypadek nazwany ,,Ku inspiracjom” zapoczątkował zmianę naszej
postawy. Spontanicznie skonstruowaliśmy rzeźbę z samych siebie, tworząc
różnorodne płomienie jednego ognia – symbol światła,
ciepła, wspólnej energii i dążeń, jedność duchowego żaru.
Kolejne dni ugruntowały tę prawdę: zacieśnialiśmy więzy zbliżając się
do siebie poprzez współtworzenie (pod okiem opiekunów był
to udział, a niekiedy współreżyserowanie) psychodramy ,,Pomiędzy
mną a światem”. Pantomimę wystawialiśmy dwukrotnie: dla
znakomitych gości hotelu ,,Galion” oraz w sercu Starego Miasta
Gdańsk – pod Neptunem w godzinach wieczornych. Mieliśmy dużo
pracy, jednak wielogodzinne próby nie zniechęcały, przeciwnie-
pozwoliły na nowo odkryć siebie, swój artystyczny potencjał, jak
też psychologiczne mechanizmy, które warunkują ludzkie
zachowania. Finalnie ukazaliśmy bezmiar nazwijmy to umownie -,,Białej
Siły” (Boga, miłości, losu, opatrzności, dobrej energii – w
zależności od światopoglądu i interpretacji odbiorcy, jednak
zawierające się w słowie Pokój).
Wówczas trzymane przy sercu , a następnie drżącymi dłońmi
wypuszczone w stronę Nieba białe gołębie majestatycznie pofrunęły w
górę odzwierciedlając wartości, które choć pozornie
niezauważalne, nadają światu sens i piękno.
Granica między Polska a Litwą zatarła się zupełnie, bowiem okazało się,
że wszyscy mamy podobne problemy i siłę, bez względu na przynależność
narodową, etniczną czy wyznaniową. Podsumowując, udało się zrealizować
założenia i cele projektu Sztuka łączy Narody poprzez : scenę (jw.),
muzykę (własne kompozycje do spektaklu i gra na instrumentach,
wspólne polsko-litewskie śpiewy podczas Mszy Św. , czy w nocy w
sercu Gdańska przy akompaniamencie gitary i bębna), sztukę plastyczną
(własnoręcznie wykonane transparenty, zaproszenia), sztukę
charakteryzacji (czarno-białe twarze symbolizowały jasną i ciemną
stronę ludzkiej osobowości), rzeźby z siebie i z piasku.
Z pewnością połączyło nas jeszcze wiele innych artystycznych dokonań,
jednak nie pomińmy tej najważniejszej sztuki – sztuki bycia
człowiekiem, gdyż potrafiliśmy stawić czoło wyzwaniom, rozwiązywać
konflikty i pozostać przyjaciółmi. Uwierzyliśmy, że można
kreować nie tylko teatralną, ale i realną rzeczywistość, zmieniając ją
potęgą własnego umysłu, i … że wiele od nas zależy.

Majdanek

Dnia 14.05.2013r. uczniowie klas 3 odwiedzili Państwowe
Muzeum na Majdanku – niemiecki obóz koncentracyjny, który
powstał na mocy rozkazu Heinricha Himmlera. Pierwotne zamierzenia
dotyczące rozmiaru obozu oraz liczby więźniów kilkakrotnie
modyfikowano. Majdanek funkcjonował od października 1941 roku do lipca
1944 roku. Początkowo osadzano w nim tylko mężczyzn, później
także kobiety i dzieci. Od pierwszych chwil pobytu w obozie więźniom
towarzyszyły głód, strach, katorżnicza praca i choroby. Według
najnowszych ustaleń życie straciło tam blisko 80 tysięcy osób w
tym 60 tysięcy Żydów. Uczniowie podczas lekcji muzealnej
„Świat za drutami –Majdanek i jego więźniowie w relacjach
video” obejrzeli film historyczny, z którego dowiedzieli
się wielu ciekawych informacji na temat obozu, jego komendantów
i więźniów. Kolejnym punktem lekcji było zwiedzanie terenu
dawnego obozu. Uczniowie widzieli m.in. baraki, w których w
czasie wojny przebywali więźniowie, łaźnie, krematoria oraz zapoznali
się wystawami historycznymi ukazującymi warunki życia obozowego. Po
zwiedzaniu grupa udała się do sali kinowej, by obejrzeć wywiady z
osobami, które kiedyś przebywały na terenie obozu. Wycieczka
podobała się uczniom, była pouczająca i zachęciła ich do wielu
przemyśleń na temat przeszłości. W.K.,P.P.

Dzień otwarty

Dnia 26 kwietnia 2013 roku odbył się zorganizowany przez
nauczycieli, studentów z fundacji PROJEKTOR frw.org.pl i
uczniów Dzień Otwarty. Zaprosiliśmy do naszego gimnazjum
szóstoklasistów z pięciu Szkół Podstawowych. Dzień
zaczął się od krótkiego apelu, na którym pan dyrektor
Andrzej Cywiński serdecznie powitał wszystkich gości i przedstawił plan
zajęć. Z Sali gimnastycznej podzieleni n grupy uczniowie udali się na
trwające 20 minut prezentacje do pracowni: biologiczno –
geograficznej, matematyczno – chemicznej. Fizycznej,
humanistycznej i informatycznej. Nasi goście ze szkół
podstawowych brali aktywny udział w zajęciach, a po nich zostali
zaproszeni na ciepły posiłek. Około godziny 12 rozpoczął się ostatni
etap rywalizacji szkół – zawody sportowe. Na koniec dnia
pan dyrektor wręczył przedstawicielom szkół dyplomy. Prawie
wszystkim podobał się nasz Dzień Otwarty, który na pewno
zachęcił wiele osób do zapisania się do naszego gimnazjum.

Gimnazjada Powiatowa

„Mistrzynie powiatu”
26 kwietnia w ZS.Wysokie reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zdobyła
I miejsce w gimnazjadzie powiatowej w piłce nożnej dziewcząt ,
pokonując drużyny z Jastkowa, Niedrzwicy Kościelnej oraz Tarnawki .
Nasze gimnazjum reprezentowały :
1. Justyna Jankowska
2.Alicja Gdula
3.Aneta Burak
4.Paulina Podsiadła
5.Agata Pałka 6.Sylwia Lis
7. Kinga Mazurek
8. Dominika Mazurek
9.Karolina Krzyżak
10. Monika Wojtaszko W kolejnym etapie nasza drużyna będzie
reprezentowała powiat na zawodach rejonowych, które odbędą się 7
maja 2013r. w ZS. W Krzemieniu . Trzymajcie kciuki !!!

Kolejne fundusze pozyskane przez Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku
Drugim,
11 091,00 EUR na międzynarodową wymianę młodzieży.
Projekty międzynarodowe zagościły już na dobre w naszej szkole. Można
powiedzieć, że mamy 100%-ową skuteczność w pozyskiwaniu środków
na ten cel. To już trzeci projekt w ostatnich dwóch latach. Tym
razem przyjmować będziemy młodzież litewską na naszych terenach tj. w
Janowie Lubelskim. Celem głównym projektu jest zbudowanie
przyjaznej więzi opierającej się na współpracy, wzajemnym
poznaniu i zrozumieniu pomiędzy młodzieżą polską (15 os.) z gminy
Konopnica i litewską (15 os. ) z Ariogala poprzez wzajemne poznanie
historii regionu, tradycji rodzinnych, obrzędów oraz kultury i
sztuki ludowej. Wymiana doświadczeń związanych z tradycjami rodzinnymi
i kultura ludową będzie możliwa dzięki włączeniu do działań
projektowych seniorów z Polski i Litwy, z którymi
młodzież przeprowadzać będzie wywiady i zbierać informacje. Wywiady z
seniorami na Litwie zostaną przeprowadzone przed przyjazdem grupy
litewskiej do Polski a z seniorami polskimi wspólnie już w
Polsce (w Janowie Lubelskim i okolicy). Młodzież uczestniczyć będzie
również we wspólnych wycieczkach i zwiedzaniu. Zebrane
informacje pozwolą młodzieży przygotować w ostatnich dniach projektu
Święto Kultury Ludowej, czyli wydarzenie dla społeczności lokalnej
Janowa Lubelskiego ,promujące wzajemne poznawanie kultury, dialog
międzypokoleniowy oraz współpracę młodzieży polskiej i
litewskiej. Ponadto po wymianie młodzież będzie dzielić się swoimi
doświadczeniami w czasie specjalnych lekcji dla swoich
rówieśników. Mamy nadzieję, że pieniądze pozyskane z
Fundacji Rozwoju Edukacji będą udaną inwestycją w naszych
gimnazjalistów i ich rozwój.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

21 kwietnia reprezentacja naszego gimnazjum zajęła V
miejsce w klasyfikacji drużynowej w Powiatowego turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego Dla Szkół Gimnazjalnych. Naszą gminę
reprezentowali uczniowie: Adrian Podstawka, Adrian Tobisz i Marek
Madej.

Zawody coca- cola 2013

19 kwietnia reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce
w Półfinałach Powiatowych Gimnazjady w piłce nożnej dziewcząt.
II miejsce zajęła reprezentacja dziewcząt z Gimnazjium w Borzechowie, a
III Gimnazjium nr 1 w Bełżycach. Kolejny etap rozgrywek to Finał
Powiatowy, który odbędzie się 26 kwietnia w ZS w Wysokiem, w
którym oprócz naszej drużyny rywalizować będą cztery
najlepsze drużyny z powiatu. Trzymajcie kciuki za nasze dziewczyny!

18 kwietnia w ZS w Garbowie odbyła się I runda Turnieju CocaCola-Cup
2013 chłopców. Nasze Gimnazjum zdobyło I miejsce. Oto tabela
wyników:
1. Gim. Radawczyk Drugi 3 / 9 / (12-6)
2. Gm. Garbów 3 / 6 / (15-5)
3. Gim Bełzyce 3 / 3 / (5-8)
4. Gim Borzechów 3 / 0 / (1-15)

Zajęcia z chemii (pokazy z użyciem odczynników chemicznych oraz
chemii domowej
Doświadczenia, które będą prezentowane to roślinki z
probówki, chemiczny kameleon, chemiczna lokomotywa, samozapłon,
wulkan chemiczny. Uczniowie wykonają samodzielnie doświadczenie z
napompowaniem balonika, bomba pianowa, węże faraona ) Sala numer 2

Zajęcia z fizyki (Show fizyczne przeprowadzone w naukowej atmosferze.
Wolontariusze razem z uczniami przeprowadzą serię doświadczeń
dotyczących napięcia powierzchniowego.
Dzieci będą miały okazję stworzyć bańki o nietypowych kształtach tzw.
bańki kanciaste. Pokazane zostaną łańcuchu baniek mydlanych, wybuchowe
bańki mydlane, banki zabarwiane gazem, interferencja światła na bańkach
mydlanych. Uczniowie nauczą się przygotowywać płyn do gigantycznych
baniek mydlanych (kilkumetrowych) oraz razem z wolontariuszami stworzą
takie bańki) Sala numer 5

Zajęcia z biologii (zajęcia z mikroskopem – 1. Krótka
prezentacja- budowa mikroskopu (rodzaje mikroskopu+ zdj, obrazy z
mikroskopu).
Pokaz przygotowywania preparatu – cebula.
Oglądanie gotowych preparatów.
(pierwsza pomoc – z użyciem sztucznych ran) Sala numer 8

Zajęcia z informatyki (prezentacja programu PREZI, pokaz robotów)
Sala numer 10

Zajęcia z angielskiego Animacje językowe- Zajęcia prowadzone będą
poprzez wykorzystanie różnych zabaw językowych, np. chusty
animacyjnej do nauki kolorów, realizacja scrabble w języku
angielskim, zapoznanie z elementami klas, krótkie pogadanki i
inne. Sala numer 4

Zajęcia humanistyczne (zajęcia dziennikarskie – nagrywanie, prezentacja
sprzętu połączone z improwizacją teatralną)
Ćwiczenia teatralne, zabawy z emocjami: a) Pokazywanie emocji na
komendę,b) „wesołe rączki” c) przedstawianie przedmiotów za
pomocą własnego ciała
Sala numer 7

Debata przestrzeń


Gimnazjalisto, dbaj o otaczająca cie przestrzeń! Dnia 4 kwietnia 2013
r. na czwartej lekcji odbyła się debata pod hasłem : „I Ty możesz
mieć wpływ na przestrzeń wokół siebie!”. Uczniowie wraz z
panem Dyrektorem, nauczycielkami geografii i biologii, panią Putowską
oraz panem konserwatorem debatowali nad zagadnieniem , co to znaczy
przestrzeń przyjazna dla uczniów. Zebrania zastanawiali się nad
ożywieniem naszych sal lekcyjnych, szkolnych korytarzy, upiększeniem
szkolnego ogródka oraz odnowa szkolnego przystanka autobusowego.
Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością, każdy z nich
przedstawił wiele ciekawych pomysłów. Wymyśliliśmy kilka
interesujących akcji , które chcemy przeprowadzić na terenem
naszej szkoły. W drugim tygodniu maja zostanie zorganizowany zielony
tydzień pod hasłem: „Zielono mi przez 7 dni”. W ramach tej
akcji będziemy porządkować sale lekcyjne, korytarze. Zorganizujemy
konkurs plastyczny na oryginalny śmietnik i projekt odnowienia
przystanku. Organizujemy kiermasz ciast, z którego dochód
zostanie przeznaczony na zakup nowych roślin, chcemy pozyskać pieniądze
na ten cel, również od sponsorów. Rozstrzygniecie
konkursów planujemy na początku czerwca. Debata cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Mamy nadzieję, że
uda nam się sprawnie przeprowadzić zaplanowane akcje i zachęcić cała
społeczność szkolna do działania. To ważne, by każdy uczeń naszego
gimnazjum wiedział, że wszyscy możemy współtworzyć przyjazną
przestrzeń!!! Wierzymy, że nasze inicjatywy zainspirują innych do
działania.
Uwaga ! Dnia 8 kwietnia, na sali gimnastycznej w czasie 30 minutowej
przerwy zostanie ogłoszony konkurs plastyczny oraz pokażemy wam
prezentację podsumowująca debatę.

Prezentacja

Debata-mój transport

Debata-
„Transport-jak się poruszasz?’’
4 kwietnia bieżącego roku w naszym Gimnazjum odbyła się debata, na
której poruszyliśmy problem autobusów szkolnych, ścieżek
rowerowych oraz wspólnych dojazdów i wyjazdów.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przywitania gości i wyjaśnienia, o czym
będziemy rozmawiać. Debatę uprzedziliśmy wcześniejszym ogłoszeniem, na
którym każda klasa wytypowała trzyosobową reprezentację.
Pierwszym temacie jaki poruszyliśmy, były ścieżki rowerowe. W tym
aspekcie poprosiliśmy o wypowiedź, naszego Pana od wychowania
fizycznego- Roberta Wilka. Pan Robert w okresie wiosennym i letnim
porusza się ścieżkami rowerowymi, dlatego uznaliśmy, że najlepiej o
nich opowie. Pomocna okazała się także prezentacja multimedialna.
Następnym problemem były autobusów szkolnych. Uczniowie aktywnie
brali udział w dyskusji. Ostatnim tematem były wspólne dojazdy i
wyjazdy. Tutaj głos zabrała pani Lidia Skubisz, która
uświadomiła uczniów, że wspólne podróżowanie to
duża odpowiedzialność. Na koniec podsumowaliśmy wszystko o czym
mówiliśmy oraz wysunęliśmy następujące wnioski: 1. W autobusach
szkolnych należy zachowywać kulturę osobistą-słowną jak i kulturę
czynów. Jednym słowem : nie wolno śmiecić. 2. Zasady panujące na
ścieżkach rowerowych są zbliżone do zasad panujących na ulicy.
Podziękowaliśmy gościom za przybycie, a w najbliższym czasie,
zorganizujemy akcję, na której przedstawimy wyniki debaty, całej
społeczności szkolnej.

Kolejny sukces Gimnazjum w Radawczyku Drugim! – Inwencja
twórcza bez granic!
W Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim zapanowała wielka
radość! Młodzież ponownie otrzymała dofinansowanie na realizację
międzynarodowego projektu w ramach Funduszu Polsko-Litewskiego.
Entuzjazm jest tym większy, że spośród 98 wniosków
zgłoszonych do konkursu, szkoła uzyskała najwyższą kwotę, zaś pomysł
zaakceptowano w całości.
Projekt stanowi dla młodzieży wielkie wyzwanie, gdyż sam tytuł Sztuka
łączy narody – dialog międzykulturowy, zobowiązuje do stworzenia
spektaklu – pantomimy, który zostanie stworzony i przedstawiony
w niekonwencjonalny sposób (teatr uliczny-Stare Miasto Gdańsk).
Głównym celem projektu jest zbudowanie przyjaznej więzi
opierającej się na współpracy promowaniu dialogu
międzykulturowego poprzez wspólne innowacyjne działania
artystyczne. Obejmuje młodzież z mniejszymi możliwościami
ekonomicznymi, pochodzącą z terenów wiejskich z Polski i Litwy.
Ponadto wspólne tworzenie ma wydobyć potencjał artystyczny,
rozwinąć inwencję twórczą, wyłonić talenty oraz zmotywować do
nauki języków obcych. Gimnazjaliści z niecierpliwością oczekują
wyjazdu i spotkania z nowymi przyjaciółmi.

Młodzież zapobiega pożarom

Językowy Konkurs Recytatorski

I Dzień Wiosny

Szkoła Mody i Urody

Żyj smacznie i zdrowo

Rekolekcje Wielkanocne 2013

Ferie 2013

Podczas
ferii zimowych w Gimnazjum w Radawczyku Drugim we współpracy z
klubem sportowym OPTIMA SYGNAŁ LUBLIN zorganizowane zostały zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Uczestniczyło
w nich trzydziestu chętnych uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjum . Zostały utworzone dwie grupy uczniów młodszych i
starszych które uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach
sportowych . Między innymi odbywały się : nauka gry w tenisa stołowego
, w piłkę nożną , siatkową oraz uni-hoca. Zimowa aura sprzyjała także
zajęciom na świeżym powietrzu dlatego też oprócz gier i zabaw na
śniegu zorganizowane zostały wyjazdy na stok narciarski GLOBUS SKI ,
gdzie pod okiem instruktorów uczestnicy zajęć zdobywali
umiejętności jazdy na nartach zjazdowych , oraz wyjazdy na lodowisko
ICE ORLIK , gdzie doskonalono umiejętności jazdy na łyżwach .
Oprócz tak wielu zajęć sportowych uczestnicy skorzystali także z
atrakcji kąpielowych w SPA KORONA . Miła sportowa atmosfera pozwoliła
wszystkim aktywnie i miło spędzić wolny feryjny czas.

Tenis Stołowy

Bal 2013

„Mój
pierwszy sentymentalny bal…”
Tak z pewnością o swoim Balu Gimnazjalnym mogą powiedzieć uczniowie
klas trzecich Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim, którzy
na to wydarzanie czekali z niecierpliwością już od wielu miesięcy. 9
lutego, w ostatnią sobotę karnawału, o godz. 16.00 w zimowej scenerii
sali balowej spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni
goście. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Mirosław Żydek –
Wójt Gminy Konopnica oraz pani Anna Olszak – Sekretarz
Gminy Konopnica. Uroczystość rozpoczął pan Andrzej Cywiński –
Dyrektor Gimnazjum, który przemówieniu przygotowanym na
tę okazję, rozważał rolę tańca w życiu człowieka. Kilka ciepłych
słów skierował do młodzieży również pan Wójt,
życząc, by wieczór ten na długo pozostał w ich pamięci. I
wreszcie padły słowa oczekiwane z niecierpliwością: ” Poloneza
czas zacząć”. Młodzież zatańczyła „chodzonego”
uroczyście i dostojnie. W swoich wytwornych strojach, nienagannych
fryzurach wyglądali przepięknie, zatem nic dziwnego, że wśród
widowni niejedna osoba ocierała łzy wzruszenia. A
później… Potem były jeszcze podziękowania, gdyż
przygotowanie takiej uroczystości to nie lada wysiłek, prezentacje klas
i ostatni rzut oka na szkloną rzeczywistość, sesja zdjęciowa, gorący
posiłek i wszyscy przenieśli się na parkiet. Humory sprzyjały
szampańskiej zabawie, która trwała blisko do północy. I
choć kolejny bal gimnazjalny przeszedł już do historii, w sercach
wszystkich uczestników na długo pozostaną po nim wspomnienia.
A.P.

Konkurs Literacki

Obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego


Uczniowie Gimnazjum im. Wincenteg Pola w Radawczyku Drugim włączyli się
w obchody tej bardzo ważnej rocznicy.15 stycznia 2013r. w Sali
Błękitnej LUW reprezentowali szkołę, na obchodach organizowanych przez
Wojewodę Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. W ramach
obchodów odbył się teleturniej wiedzy o powstaniu, debata
uczniowska oraz wykład na temat gimnazjalistów lubelskich w
czasach powstania. W delegacji znalazły się uczennice klasy III B:
Paulina Niedziałek, Wiktoria Sieńko, Agata Żydek oraz nauczyciel
historii-Iwona Palczewska
Kolejną inicjatywą związaną z obchodami rocznicy powstania styczniowego
, był udział trzech gimnazjalistek w międzyszkolnym Konkursie
Historycznym „Bohaterowie Powstania Styczniowego”
Konkurs odbył się 18 stycznia 2013 roku.
Konkurs zorganizowało VII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.
Agata Żydek, uczennica klasy III B Gimnazjum w Radawczyku Drugim zajęła
trzecie miejsce

Warszawa-warsztaty

Wigilia 2012

Rekolekcje Boże Narodzenie 2012

Mikołajki 2012

Andrzejki 2012

Konkurs plastyczny 2012

Egzamin próbny 2012

Warszawa

Kolejny
międzynarodowy sukces Gimnazjum w Radawczyku Drugim!
W dniu 6 listopada pod opieką pana dyrektora Andrzeja Cywińskiego oraz
pani Wandy Skupińskiej – Samołyk, wzięłyśmy udział w Polsko-Litewskim
Kongresie Młodzieży. Zostałyśmy tam zaproszone, ponieważ nasza praca o
projekcie: „Zapisane w pamięci tradycje rodzinne-polsko –
litewska wymiana doświadczeń”, opowiadająca o podróży na
Litwę, została nominowana do nagrody Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.
Podczas trzydniowego pobytu w hotelu „Konstancja”, miałyśmy
okazję, lepiej poznać naszych wschodnich przyjaciół i zawiązać
nowe znajomości. Kongres odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie. Tam uczestniczyłyśmy w świetnych wykładach oraz dyskusji na
temat roli młodego człowieka w budowaniu przyjaźni polsko-litewskiej.
Następnie zobaczyłyśmy wyniki pracy naszych kolegów z Polski i
Litwy. Podsumowaniem spotkania, było rozstrzygnięcie konkursu na
najlepszy projekt. Wielkim zaskoczeniem, okazała się wygrana w
kategorii Wielka Przemiana. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie,
ponieważ zostaliśmy wybrani spośród ponad 200 projektów.
Po oficjalnej części dnia pojechaliśmy na wycieczkę po Warszawie,
dzięki czemu dowiedzieliśmy się więcej o historii miasta. Wieczorem
bardzo miło spędziliśmy czas. Organizatorzy, przygotowali dla nas
After-party, gdzie próbowaliśmy potraw regionalnych, a także
zawarliśmy przyjaźnie, które mamy nadzieję, że będą owocowały
współpracą w przyszłości. Jesteśmy bardzo wdzięczne
organizatorom oraz opiekunom za miło spędzony czas. Więcej informacji
na http://www.plf.org.pl/.

WE CAN DO – film

Parlament Europejski w zasięgu ręki

Parlament Europejski w zasięgu ręki
Rozwijanie ciekawości, inspirowanie do poznawania świata, pogłębiania
wiedzy i zainteresowań to zadania każdej dobrej placówki
oświatowej. Ale to także pierwsze kroki prowadzące do sukcesu.
Przekonały się o tym cztery uczennice Gimnazjum im. W. Pola w
Radawczyku Drugim, które zdecydowały się wziąć udział w
konkursie zorganizowanym przez biuro poselskie prof. Leny Kolarskiej-
Bobińskiej. Agata Żydek, Wiktoria Sieńko, Kinga Malinowska i Sylwia
Wesołowska za swoją pracę zostały wyróżnione jako jeden z
sześciu najlepszych zespołów z całej Lubelszczyzny. W nagrodę 24
października 2012 r. razem z pięcioma innymi Klubami Europejskimi
pojechały do Warszawy. A jak ta przygoda wyglądała z ich perspektywy?
Oto relacja jednej z dziewcząt: „ 13 września rozpoczęłyśmy prace
i przygotowania do konkursu pod hasłem Parlament Europejski blisko
Ciebie. Naszym zadaniem było przygotowanie gazetki ściennej nt.
Parlamentu, która w ciekawy i przystępny sposób przybliży
naszym kolegom trudne zagadnienia związane z pracą tej instytucji. Pod
okiem pani Anety Putowskiej gromadziłyśmy materiały i planowałyśmy
wizualną stronę naszej gazetki. Czasu było niewiele, a termin upływał 5
października. Oprócz wykonania gazetki ściennej, musiałyśmy
jeszcze porządnie udokumentować naszą pracę – przygotowałyśmy
zdjęcia wraz z ich opisem i krótką prezentacją w formie
sprawozdania. Po tygodniu miałyśmy przyjemność dowiedzieć się, ze nasza
gazetka znalazła się wśród sześciu wyróżnionych. Byłyśmy
szczęśliwe, gdyż nagrodą był wyjazd do Warszawy. W środowy poranek,
podekscytowane wyruszyłyśmy do stolicy. Tam czekało nas spotkanie z
przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w
Domu Europejskim oraz wizyta w Sejmie RP, gdzie mogłyśmy przyjrzeć się
pracy parlamentarzystów „od środka”. Było to dla nas
niesamowite przeżycie, ponieważ zupełnie inaczej wyglądają działania
parlamentarzystów w telewizji, a inaczej w rzeczywistości. W
BIPE na Jasnej uczestniczyłyśmy w trzech świetnych wykładach, apotem
całą grupą pojechaliśmy do Sejmu, gdzie spotkała się z nami posłanka
Magdalena Gąsior – Marek, a dzięki jej uprzejmości mogliśmy
również zwiedzić budynek Sejmu. Szczerze mówiąc wszystko
to wywarło na nas niesamowite wrażenie. Z pewnością ten dzień na długo
pozostanie w naszej pamięci, bo oprócz wspaniałej przygody,
zdobyłyśmy również wiele cennych informacji. Dlatego raz jeszcze
chcemy podziękować pani profesor Lenie Kolarskiej – Bobińskiej,
dzięki której mogłyśmy uczestniczyć w tej niecodziennej
wycieczce i poznać wspaniałych ludzi. Dziękujemy również pani
Anecie Putowskiej, która zmobilizowała nas do sprawdzenia swoich
możliwości. A wszystkich uczniów zachęcam do brania udziału w
konkursach. Naprawdę warto!” Agata Żydek

tenis stołowy

Festyn 2012

14
października 2012 roku, już po raz szósty w Gimnazjum im. W.
Pola w Radawczyku Drugim odbył się Festyn Rodzinny. Został on połączony
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Podczas części oficjalnej wręczono
nagrody dyrektorom oraz nauczycielom szkół gminy Konopnica.
Następnie odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez
młodzież gimnazjum. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się
rozgrywki sportowe, w których brali udział uczniowie i ich
rodzice. Przygotowany został również kiermasz ciast, loteria
fantowa, grill, konkurs karaoke, a dla najmłodszych malowanie twarzy.
Jedną z imprez towarzyszących festynu był rajd rowerowy. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również pokazy strażackie oraz
motocyklowe.
Pogoda dopisała, wszyscy świetnie się bawili. Po raz kolejny impreza
cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Dzień Nauczyciela

12
października 2012 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Pragnęliśmy w nietypowy sposób wyrazić wdzięczność naszym
nauczycielom za dar przekazywania wiedzy, zaangażowanie, mądrość , jak
również wyrozumiałość w procesie nasze j edukacji. W tym celu
Samorząd Szkolny wraz z opiekunem – p. Anetą Putowską oraz pod
artystycznym okiem p. Anety Pastusiak przygotował piękne
różyczki dla wszystkich pracowników szkoły. Natomiast
grupa teatralna naszego Gimnazjum zaprezentowała wyreżyserowany przez
siebie spektakl Życie kwiatu.
Zatrzymaliśmy się wówczas nad wielkością i rolą nauki w życiu
człowieka. Nad tym, jaką wartość może dać wiedza czyli Poznanie.
Poznanie siebie, świata, życia…
Poznawanie ukazano jako dążenie do światła, które przybliża nas
do Prawdy, a jednocześnie rozwija, prowadzi do dojrzałości oraz
samoświadomości. Urzeczywistniono je jako proces upodabniający ludzkość
jak też indywidualnego człowieka do rozwijającego się kwiatu,
który rozkwita, by zachwycić swym pięknem.
Pragnąc odzwierciedlić rozwój zrezygnowano ze słów, aby
metaforą oraz symboliką, muzyką i ruchem , a nade wszystko sobą ukazać
potencjał Życia.
Aktorzy zaprezentowali się także 15 listopada b.r. przed Rodzicami,
wywołując wzruszenie i zadumę.

Prelekcja policji

We
wtorek 18 września odbyło się spotkanie z panią psycholog z Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie z Wydziału Prewencji oraz z panem
dzielnicowym dla całej społeczności gimnazjum. Prelekcja dotyczyła
łamania zasad i regulaminu szkoły, agresji , paserstwa, bójek,
korzystania z Internetu, używania telefonów komórkowych,
narkotyków, palenia papierosów. Omówione zostały
regulacje prawne i konsekwencje, jakie ponoszą uczniowie, gdy dochodzi
do nieprzestrzegania obowiązującego prawa.

Teatr

W
piątek 5 października uczniowie gimnazjum obejrzeli spektakl dotyczący
uzależnień i szkodliwości brania używek. Tytuł spektaklu „ Nad
przepaścią „. Była to okazja do spotkania z aktorami teatru
krakowskiego „Kurtyna” i wspólnego dialogu, czym
kierowali się bohaterowie wystawionej sztuki i jakie były następstwa
ich czynów. Ten bezpośredni kontakt z aktorem sprawia, że
uczniowie mogą poznać odczucia granych bohaterów i poznać motywy
ich postępowania. Niekiedy też wspólny dialog osoby dorosłej z
widzem, uczniem, pozwala na dotarcie do wnętrza człowieka i zrozumienia
motywów jego postępowania.
Takie przedstawienia odbywają się co roku w naszym gimnazjum w ramach
działań profilaktycznych przy współpracy z Urzędem Gminy
Konopnica

Gazetka o Unii Europejskiej

Ślubownie klas pierwszych

Wybory do SU

Zajęcia terenowe – Stary Gaj

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Wrzesień to czas, kiedy w naszym
Gimnazjum wybieramy przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie
z przyjętym zwyczajem, pierwsze dwa tygodnie to czas, kiedy uczniowie
mogą zgłaszać swoje kandydatury. Następnie kandydaci przygotowują
kampanię wyborczą i zachęcają kolegów do oddawania na nich
głosów. Wybory do SU odbyły się września. O urząd
przewodniczącego walczyły cztery osoby: Wiktoria Sieńko, Paulina
Niedziałek, Justyna Pluta i Adrian Podstawka. Rywalizacja była zacięta.
Wybory rozpoczęło spotkanie na Sali gimnastycznej – tam kandydaci
przestawiali swój program wyborczy. A potem, jak na prawdziwe
wybory przystało, społeczność szkolna mogła głosować w przygotowanym
specjalnie na ten cel lokalu wyborczym. Oczywiście każdy musiał
odnaleźć się na liście, potwierdzić udział w wyborach podpisem, a po
otrzymaniu karty do głosowania ,oddać swój głos, wrzucając kartę
do urny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja
uczniowska, która pilnowała również ciszy wyborczej. Po
ponad dwugodzinnych emocjach, poznaliśmy przewodniczącego –
zdecydowana przewagą głosów został nim Adrian Podstawka.

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012-2013

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 3 września o godzinie 9.45