NOWY ROK SZKOLNY

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r., nr 46 poz. 232 z późn. zm) oraz przepisów wydanych na podstawie art.47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59), odbędzie się w dniu 04 września 2017r. tj. poniedziałek o godz. 9.45 na sali gimnastycznej. Wcześniej o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Radawcu Dużym zostanie odprawiona Msza Św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

    23 czerwca 2017r. 8OO - MSZA ŚW. W KOŚCIELE W RADAWCU DUŻYM 93O - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE W SALI GIMNASTCZNEJ (Autobusy szkolne dowożą młodzież na godz. 8OO do Kościoła. Tam czekają, i po zakończonej Mszy Św. wiozą młodzież do Gimnazjum. Po uroczystości zakończenia roku szkolnego przewidywany odjazd z Gimnazjum około godz. 113O.)