Wolne miejsca w Szkole Podstawowej i Przedszkolu

W naszej Szkole i Przedszkolu są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2018/19 Klasy Przedszkolne z Zerówką dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat mogą liczyć w sumie 50 dzieci (2 grupy po 25 dzieci). Dziś do przedszkola jest już w sumie zapisanych 39 dzieci. Do ośmioklasowej szkoły podstawowej zapisanych jest siedemdziesiąt dwoje dzieci czyli średnio po 9 osób na klasę Dzięki dobrze wyposażonej szkole, małe klasy dają realną szansę edukacji na wysokim poziomie. Cały czas trwa rekrutacja czekamy na następne karty zgłoszeń Karta do pobrania: https://drive.google.com/…/1ZwsiMOrrYMcf-DzsnbQXRnMPD-…/view