HARMONOGRAM 

POSIEDZEŃ  RADY  PEDAGOGICZNEJ

Rok szkolny  2017/2018

19 września – posiedzenie informacyjne.

 • 19 września – analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych oddziałach przez zespoły nauczające
 • 13 października – posiedzenie okolicznościowe
 • 14 listopada – posiedzenie szkoleniowe
 • 5 grudnia – analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych oddziałach przez zespoły nauczające
 • 20 grudnia – posiedzenie okolicznościowe
 • 22 stycznia – posiedzenie klasyfikacyjne
 • 13lutego – podsumowanie pracy w I semestrze
 • 6 marca – posiedzenie szkoleniowe
 • 10 kwietnia – odprawa przed egzaminem gimnazjalnym
 • 28marca – posiedzenie okolicznościowe
 • 15 maja – analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych oddziałach przez zespoły nauczające
 • 19 czerwca – posiedzenie klasyfikacyjne
 • 26 czerwca – podsumowanie pracy w II semestrze
 • Terminy dodatkowych posiedzeń będą ustalane z zależności od potrzeb bieżących szkoły.

 

KALENDARZ   IMPREZ 

 I   UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH

Rok szkolny  2017/2018 

L.p. Nazwa imprezy/uroczystości Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi
1.        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września

godz. 9.45

Wychowawcy klas III O godz. 8.00

msza św.

w kościele

w Radawcu Dużym.

2.        Dzień Edukacji Narodowej 13 października klasy II  
3.        Dzień Papieski 16 października K. Rzucidło,  
4.        Święto Niepodległości 10 listopada I.Palczewska

E. Wójtowicz

 
5.        Spotkanie opłatkowe 20 grudnia K. Rzucidło  we współpracy z pozostałymi nauczycielami  
6. Bal Gimnazjalny 27 stycznia Wychowawcy

klas III

7.        Walentynki/Święto książki 14 lutego S.U.  
8.        Spotkanie wielkanocne

 

28marca K. Rzucidłowe współpracy z pozostałymi nauczycielami  
9.        Obchody święta patrona szkoły W. Pola  27 kwietnia J. Rajchert  
10.    Święto Ziemi 27 kwietnia J. Rajchert  
11.    Święto  Konstytucji 3 Maja 27 kwietnia Wychowawcy klas III  
12.    Dzień Dziecka-Dzień Sportu 6 czerwca R.Wilk, S.Furtak  
13.    Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23 czerwca klasy III pod opieką wychowawców  
14.    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 1 września

godz. 9.45

Wychowawcy klas III

 

O godz. 8.00

msza św.

w kościele

w Radawcu Dużym.

 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

Rok szkolny  2017/2018 

 • Spotkanie informacyjne – 21 września godz. 17.30
 • Konsultacje przedmiotowe –16 listopada 16.30-19.00
 • Spotkanie informacyjne – 19 grudnia godz. 17.30 (Informacja o proponowanych ocenach semestralnych i zagrożeniach)
 • Półroczne spotkanie informacyjne – 25 stycznia godz. 17.30
 • Konsultacje przedmiotowe – 20 marca godz. 16.30-19.00
 • Spotkanie informacyjne – 22 maja 17.30

 

HARMONOGRAM BADAŃ I DIAGNOZY

OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

Rok szkolny  2017/2018

 • DIAGNOZA WSTĘPNA: język polski, matematyka, j. angielski – klasy I; wrzesień
 • PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY po klasie II do 15 maja, połączyć z egzaminem gimnazjalnym;
 • PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY w klasie III – 23-25 listopada;
 • ANALIZA WYNIKÓW KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ – styczeń , czerwiec;
 • EGZAMIN GIMNAZJALNY – 19,20,21 kwietnia.