HARMONOGRAM
POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
Rok szkolny 2016/2017

14 września – posiedzenie informacyjne.
22 września – analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych oddziałach przez zespoły nauczające
13 października – posiedzenie okolicznościowe
15 listopada – posiedzenie szkoleniowe
7 grudnia – analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych oddziałach przez zespoły nauczające
20 grudnia – posiedzenie okolicznościowe
10 stycznia – posiedzenie klasyfikacyjne
1 lutego – podsumowanie pracy w I semestrze
9 marca – posiedzenie szkoleniowe
6 kwietnia – odprawa przed egzaminem gimnazjalnym
12 kwietnia – posiedzenie okolicznościowe
17 maja – analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych oddziałach przez zespoły nauczające
19 czerwca – posiedzenie klasyfikacyjne
28 czerwca – podsumowanie pracy w II semestrze
Terminy dodatkowych posiedzeń będą ustalane z zależności od potrzeb bieżących szkoły.

KALENDARZ IMPREZ
I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
Rok szkolny 2016/2017

L.p. Nazwa imprezy/uroczystości Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września
godz. 9.30 Wychowawcy klas III O godz. 8.00
msza św.
w kościele
w Radawcu Dużym.
2. Uroczyste ślubowanie uczniów klas I – akademia (otrzęsiny i dyskoteka) 30 września Wychowawcy klas I
3. Impreza humanistyczna 29 listopada
4. Festyn rodzinny 18 października Klasy II
5. Dzień Edukacji Narodowej 13 października
6. Dzień Papieski 16 października K. Rzucidło,
7. Święto Niepodległości 10 listopada I.Palczewska
A.Putowska
8. Spotkanie opłatkowe 20 grudnia K. Rzucidło we współpracy z pozostałymi nauczycielami
9. Bal Gimnazjalny 4 lutego Wychowawcy
klas III
10. Walentynki/Święto książki 14 lutego S.U.
Impreza matematyczna 14 marca
11. Spotkanie wielkanocne
23 marca K. Rzucidło we współpracy z pozostałymi nauczycielami
Impreza przyrodnicza 29 kwietnia
12. Dni otwarte Gimnazjum Festiwal Nauki
27 kwietnia Dyrektor we współpracy z pozostałymi nauczycielami
13. Obchody święta patrona szkoły W. Pola 29 kwietnia J. Rajchert
14. Święto Ziemi 29 kwietnia J. Rajchert
15. Święto Konstytucji 3 Maja 28 kwietnia Wychowawcy klasI
16. Dzień Dziecka-Dzień Sportu 1 czerwca R.Wilk, S.Furtak
17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 23 czerwca klasy III pod opieką wychowawców
18. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 1 września
godz. 9.45 Wychowawcy klas III
O godz. 8.00
msza św.
w kościele
w Radawcu Dużym.

HARMONOGRAM
SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Rok szkolny 2016/2017

Spotkanie informacyjne – 15 września godz. 17.30
Konsultacje przedmiotowe – 17 listopada godz. 16.30-19.00
Spotkanie informacyjne – 8 grudnia godz. 17.30
(Informacja o proponowanych ocenach semestralnych i zagrożeniach)
Półroczne spotkanie informacyjne – 11 stycznia godz. 17.30
Konsultacje przedmiotowe – 14 marca godz. 16.30-19.00
Spotkanie informacyjne – 18 maja godz. 17.30
(Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych i zagrożeniach)
HARMONOGRAM BADAŃ I DIAGNOZY
OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
Rok szkolny 2016/2017
DIAGNOZA WSTĘPNA: język polski, matematyka, j. angielski – klasy I; wrzesień
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY po klasie II do 15 maja, połączyć z egzaminem gimnazjalnym;
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY w klasie III – 23-25 listopada
ANALIZA WYNIKÓW KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ – styczeń , czerwiec;
EGZAMIN GIMNAZJALNY – 19,20,21 kwietnia.