Książki – to okno na świat, to promień słońca, który rozświeca ciemne noce, to najlepszy doradca we wszystkich sprawach.”
Stanisław Lem

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.10
WTOREK 7.30 – 14.25
ŚRODA 7.40 – 13.00
CZWARTEK 7.40 – 13.40
PIĄTEK 7.40 – 13.00

e-mail: radawczykbiblioteka@wp.pl

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
GIMNAZJUM IM. WINCENTEGO POLA W RADAWCZYKU DRUGIM


W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.

 1. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy;
 3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, kasety wideo, płyty CD na jeden dzień. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na wydłużenie terminu
 5. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 9. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.
 10. Klasy , klasopracownie , kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów .
 11. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad , konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo .
 12. Uczniowie i pracownicy szkoły , którzy z niej odchodzą , zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką .
 13. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
 2. MCI jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
 3. Z multimedialnego centrum można korzystać przed zajęciami lub po nich albo w czasie długiej przerwy, ale dopiero po otrzymaniu zgody nauczyciela.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do „Zeszytu dla korzystających z komputera”.
 5. Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby (wszystkie powinny być wpisane do zeszytu).
 6. W MCI należy zachować ciszę.
 7. Nie wolno jeść ani pić w czasie pracy z komputerem.
 8. Programy multimedialne są udostępniane tylko na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować programów własnych i dokonywać zmian w ustawieniach systemowych.
 10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 11. Wyszukane informacje można zapisać na dyskietce, płycie CD, DVD lub za odpowiednią opłatą wydrukować.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

UWAGA
Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez bibliotekarza.

DLA RODZICÓW


KIEDY DZIECKO I JEGO RODZICE POTRZEBUJĄ POMOCY
Martin Herbert

Wszystkie dzieci zagrożone – z różnych przyczyn – w zdrowiu bądź rozwoju, oraz dzieci niepełnosprawne wymagają szczególnej pomocy ze strony dorosłych. Autor uczy czytelników, jak ocenić właściwie warunki w jakich żyją dzieci, oraz zrozumieć ich potrzeby. Dzięki dobremu rozpoznaniu sytuacji i odpowiedniej reakcji możemy sprawić, by czuły się bezpiecznie i prawidłowo się rozwijały.

Martin Herbert – profesor, zajmuje się psychologią kliniczną i społeczną na Uniwersytecie w Exter, jest konsultantem w Exter Health Authority oraz członkiem The Brithish Psychological Society. Od lat zajmuje się problematyką rozwoju dzieci i ich relacji w rodzinie.

TERAPIA NASTOLATKÓW

Terapia nastolatków” to praktyczny, przystępny przewodnik, z którego dowiesz się, w jaki sposób psycholog lub terapeuta może przeprowadzić dokładny wywiad ze zbuntowanym i niechętnym do współpracy nastoletnim klientem.

Autor książki – uznany autorytet w dziedzinie terapii rodzinnej i terapii nastolatków – z dużym poczuciem humoru, inteligencją i empatią przedstawia skuteczne scenariusze pierwszej sesji. Dotyczą one nie tylko nastolatków przechodzących zwykłe trudności rozwojowe, takie jak odkrywanie własnej tożsamości, ustanawianie granic prywatności czy poczucia własnej wartości.

WYZWANIA MACIERZYŃSTWA. JAK BYĆ SZCZĘŚLIWĄ MATKĄ?

To niezwykła, pełna ciepła książka o wielu problemach, których kobiety doświadczają w związku z macierzyństwem. Dr Kendall-Tackett pisze o ciężarze obowiązków, które spoczywają na kobietach – związanych z domem, pracą zawodową, opieką nad dzieckiem, samopoczuciem, zdrowiem. Zajmuje się nie tylko tym, co przeżywa kobieta w trudnych chwilach, lecz wskazuje na przyczyny stresu.

JA JESTEM OK – TY JESTEŚ OK Harris Thomas A.

Analiza transakcyjna jest koncepcją opartą na idei trzech stanów ego (Rodzic, Dorosły i Dziecko), stanowiących podstawę treści i jakości komunikacji interpersonalnej. Zdaniem Harrisa, niezależnie od tzw. szczęśliwego dzieciństwa, większość z nas doświadcza negatywnych uczuć bezbronnego dziecka, całkowicie zależnego od tego, czy uda mu się zadowolić innych ludzi (rodziców) w zamian za głaski i opiekę.
Pionierskie dzieło Thomasa A. Harrisa na polu analizy transakcyjnej ma fundamentalny wpływ na nasze rozumienie zachowań interpersonalnych, pokazując nam, jak podejmować świadomą decyzję.

10 BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH PEZEZ DOBRYCH RODZICÓW KEVIN STEEDE

Mimo że rodzice pragną jak najlepiej wychować swoje dzieci, czasem popełniają poważne błędy wychowawcze. Kevin Steede w tym mądrym i praktycznym poradniku opisuje metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, związanych z rodzicielstwem. Opierając się na własnych doświadczeniach (autor jest ojcem kilkuletniej dziewczynki), omawia najczęstsze błędy popełniane przez rodziców. Zwraca im uwagę, że dzieci należy kochać takimi, jakie są, a nie realizować poprzez nie własne marzenia i zaspokajać swoje ambicje. Nie tylko wymienia błędy wychowawcze, ale też radzi, jak je naprawiać oraz jak rozwijać zdrowe relacje między dorosłymi i ich dziećmi. Robi to w sposób przyjacielski i spontaniczny. Lektura książki 10 Błędów Popełnianych Przez Dobrych Rodziców przekonuje nas, że możemy być wspaniałymi rodzicami. Trzeba tylko chcieć poświęcić trochę więcej uwagi dzieciom, ich problemom, troskom i radościom.
Książka 10 Błędów Popełnianych Przez Dobrych Rodziców jest napisana prostym i obrazowym językiem. Wiele w niej przykładowych dialogów i scenariuszy pisanych przez życie, obrazujących nasze własne kontakty z dziećmi.
Dr Kevin Steede jest psychologiem klinicznym, który specjalizuje się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Prowadzi prywatną praktykę oraz pracuje w Dallas Psychotherapy Group w Dallas w stanie Texas.

Najstarsze średnie najmłodsze

To, jaką jesteś osobą, zawdzięczasz po części swojej pozycji w rodzinie
Autorzy wyjaśniają, jak kolejność narodzin wpływa na kształtowanie się osobowości, umiejętność budowania związków z innymi, postawę życiową. Piszą o tym, jak wykorzystać zdobytą dzięki tej lekturze wiedzę do wprowadzenia zmian w swoim życiu.

365 pomysłów jak wychować wspaniałe dzieci Sheila Ellison

Kolejny, trzeci już poradnik z serii 365 służy pomocą rodzicom, którzy pragną jak najpełniej, dla obopólnego dobra, dzielić się z dziećmi tym, co uważają za wartościowe. Zebrane tutaj praktyczne wskazówki i niebanalne pomysły pomogą dzieciom wzbogacić wiedzę o świecie, zdobyć ważne umiejętności życiowe, kształtować charakter i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Rodzicom zaś podpowiedzą, co powinni wiedzieć o samych sobie i jak wyrażać uczucia, jak uczyć dzieci relacji z innymi, dbać o najlepsze cechy ich charakteru, jak pielęgnować stosunki rodzinne i dzielić radości. Aby wychować szczęśliwe dzieci — przekonują autorki na podstawie własnych doświadczeń zawodowych i osobistych — nie trzeba teoretycznej wiedzy, ale chęci, wysiłku i wyobrażni rodziców.

JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI SIĘ UCZYŁY W DOMU I SZKOLE

Poradnik z doświadczeniami rodziców i nauczycieli – prosty i skuteczny! Autorkom książki pomagały w pracy dwie nauczycielki. Książka pokazuje niezwykle skuteczną technikę dialogu z dziećmi (radzi, co mówić i kiedy to mówić) w domu i w szkole. Buduje most nad przepaścią między rodzicami a dziećmi, które dzięki dobremu wzajemnemu porozumiewaniu się mają szanse stać się kochającymi i twórczymi osobami w dorosłym życiu.

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO NASTOLATKA

W książce tej Autorki dzielą się swoim własnym doświadczeniem oraz głęboką wiedzą na temat dylematów rodzicielskich i dziecięcych uczuć, sposobów nawiązywania współpracy, skuteczności i nieskuteczności pochwał oraz kar. Ujawniając przyczyny porażek wychowawczych i wskazując sposoby ich uniknięcia-uczą rodzicielstwa dojrzałego i satysfakcjonującego

JAK MÓWIC DO NASTOLATKÓW ŻEBY NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ ŻEBY Z NAMI ROZMAWIAŁY

Autorki poruszają typowe problemy wieku dorastania, piszą o zagubieniu, o pragnieniu akceptacji, o młodzieńczym buncie, przekorze i potrzebie decydowania o sobie, jaką odczuwają prawie wszystkie nastolatki. Poruszają także kwestie związane ze zmianami obyczajowymi, łatwym dostępem do narkotyków, niebezpieczeństwami związanymi z szerokim dostępem do mediów.

DLA NAUCZYCIELI

Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej

Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, aby potrafili pomóc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej, oraz aby umieli postępować z dzieckiem stosownie do jego możliwości i ograniczeń, a także wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Książka ma jednocześnie charakter podręcznika i poradnika ze wskazówkami i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmujących się terapią zaburzeń rozwojowych w sposób profesjonalny, a mających z nimi kontakt na co dzień z uwagi na wykonywany zawód.

TRENING TWÓRCZOŚCI

Trenowanie twórczości jest możliwe tylko pod warunkiem, że myślenie i działanie twórcze potraktujemy tak samo jak wszelkie inne rodzaje aktywności człowieka. Nie chodzi o to, żeby pozbawiać twórczość specyficzności, lecz o to, by ją odmitologizować. A to znaczy, że trzeba odejść od romantycznej wizji twórczości jako czegoś nadzwyczajnego, tajemniczego, niemal nadprzyrodzonego i całkowicie odpornego na działanie zabiegów stymulujących.

JA JESTEM OK – TY JESTEŚ OK

Analiza transakcyjna jest koncepcją opartą na idei trzech stanów ego (Rodzic, Dorosły i Dziecko), stanowiących podstawę treści i jakości komunikacji interpersonalnej. Zdaniem Harrisa, niezależnie od tzw. szczęśliwego dzieciństwa, większość z nas doświadcza negatywnych uczuć bezbronnego dziecka, całkowicie zależnego od tego, czy uda mu się zadowolić innych ludzi (rodziców) w zamian za głaski i opiekę.
Pionierskie dzieło Thomasa A. Harrisa na polu analizy transakcyjnej ma fundamentalny wpływ na nasze rozumienie zachowań interpersonalnych, pokazując nam, jak podejmować świadomą decyzję.

Trening koncentracji dla uczniów

Trening koncentracji dla uczniów to książka, która zawiera wiele gier, zabaw i ćwiczeń wzmacniających zdolność koncentracji. Autorka, przedstawiając scenariusze zajęć, skorzystała ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Przy pomocy książki, nauczyciele, wychowawcy i rodzice mogą wzbogacić codzienne zajęcia z dziećmi o elementy treningu koncentracji. Umiejętność koncentracji jest jedną z kluczowych umiejętności, potrzebną w procesie uczenia i rozwoju. Umiejętność szybkiego skupienia warunkuje sukcesy w szkole. Niestety często dzieciom i młodzieży tej zdolności brak.

Koło Przyjaciół Biblioteki

Do Koło Przyjaciół Biblioteki należą przede wszystkim uczniowie, którzy lubią przebywać w bibliotece i chętnie pomagają przy wypożyczaniu książek, prowadzeniu statystyki wypożyczeń, konserwacji księgozbioru.
Bardzo aktywnie włączają się również w organizację konkursów i imprez bibliotecznych. W tym roku szkolnym odbyły się już następujące konkursy:

Konkurs ekologiczny
Konkurs fotograficzny „Barwy jesieni”
Konkurs walentynkowy

FLA/UNESCO MANIFEST BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Cele biblioteki szkolnej:

Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego.

Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią :

 • wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,
 • wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,
 • umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,
 • pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego,
 • udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń,
 • organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,
 • współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami,
 • szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,
 • propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

Aby wypełniać te funkcje biblioteka szkolna stale rozwija kierunki działania i poszerza zakres usług, rozwija warsztat informacyjny i zatrudnia odpowiednio przygotowany personel.