Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gimnazjum im. Wincentego Pola jest Gimnazjum im. Wincentego Pola z siedzibą w Radawczyku Drugim 36, 21-030 Motycz
tel. 81 503 14 20,  adres e-mail: gim_radawczyk@poczta.onet.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Gimnazjum im. Wincentego Pola jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@konopnica.eu, adres do korespondencji:  Gimnazjum im. Wincentego Pola, Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz