2011

Minister Edukacji Narodowej, ogłasza nasza szkołę finalistą Konkursu „Otwarta szkoła” w obszarze „Edukacja Globalna.

2010

Oddanie wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki

2009

Nasza szkoła została laureatem konkursu „Otwarta Szkoła”. Zostaliśmy wyróżnieni za projektGISE – Giełda Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

2009

Obchody dziesięciolecia szkoły.

2007

Dyrektorem zostaje pan Andrzej Cywiński.

2007

Pierwszy Festyn rodzinny.

2004

Ukończono budowę sali gimnastycznej, nowych szatni i dodatkowych sal lekcyjnych.

2002

Gimnazjum funkcjonuje jako samodzielna szkoła gimnazjalna w której uczy się 238 uczniów. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli i 6 pracowników administracji obsługi. W tym samym roku rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych.

1999

1-go września 1999 powstaje gimnazjum. W ramach wprowadzonej reformy edukacji w budynku szkoły podstawowej powstaje gimnazjum, które w pierwszym roku pracy przyjmuje uczniów do czterech klas pierwszych gimnazjum. Jednocześnie podjęto decyzję o pozostawieniu uczniów klas V,VI,VII szkoły podstawowej do momentu ukończenia przez nich tego etapu edukacji.

1994

Szkoła otrzymuje imię Wincentego Pola.

1987

Powstaje pełna 8 klasowa szkoła podstawowa.

1970

Pod koniec lat 70-tych w budynku funkcjonuje punkt filialny z klasami I-IV, podlegający zbiorczej szkole gminnej w Konopnicy a następnie Państwowy Zakład Wychowawczy.

1950

PZF przekazuje miejscowym rolnikom działkę rolną, której część mieszkańcy przekazują pod budowę Szkoły Podstawowej. Budowa szkoły zostaje ukończona pod koniec 1960 roku.