ZAJĘCIA TECHNICZNE

Pierwszoklasiści rozpoczęli zajęcia techniczne od wychowania komunikacyjnego. Na szkolnych rowerach mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas pokonywania rowerowych torów przeszkód. Uczniowie pokazali, że świetnie radzą sobie na rowerze i w…