Profilaktyka w gimnazjum…

 

Dnia 13 lutego 2018r. odbyły się warsztaty dla kl. II–III w ramach działań profilaktycznych i współpracy z teatrem Kurtyna z Krakowa. Były to warsztaty profilaktyczne przeciwko przemocy, cyberprzemocy, nasilajacej się agresji wśród młodzieży, komunikacji interpersonalnej, asertywności, konstruktownego zarządzania emocjami, niwelowania skutków stresu, stalkingu. Poziom merytoryczny warsztatów oparty jest na założeniach profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na wszystkich uczniów. Treści przekazywane mają na uwadze rozwijanie określonych umiejętności życiowych uczniów, zwrócenie uwagi na zachowania ryzykowne i problemowe. Wyrobienie odporności na skutki ambiwalentnych doznań i stresu, które nasilają ryzyko wystąpienia zachowań ryzykownych i problemowych. Zaprezentowano uczniom zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwiono ich na specyfikę problemu. Wypracowano zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. Przedstawiono sposoby reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

 

Grażyna Cywińska – pedagog

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *