eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Cechy projektów:

1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
2. Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
3. Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.

Zalety:
• entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
• motywacja do nauki,
• dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
• bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
• wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
• stosowanie metody projektu (szczególnie ważne w gimnazjach),
• możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk,
• każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,
• elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.
Źródło: www.etwinning.pl

Realizacja pierwszego projektu eTwinning na terenie naszego gimnazjum rozpoczęła się we wrześniu 2013/2014. Naszym partnerem była pani Gita Stazina ze szkoły Majoru Visusskola, z miasta Jurmala na Łotwie. Tytuł projektu to „All about us”. Pierwszym etapem było zarejestrowanie projektu na portalu eTwinnig.
Główne cele naszego projektu to:
• poszerzenie wiedzy uczestników nt. krajów partnerskich,
• budowanie relacji z rówieśnikami z krajów partnerskich,
• promowanie nauki oraz komunikacji w języku angielskim,
• rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych serwisów Web 2.0,
• rozwijanie pozytywnej i tolerancyjnej postawy wobec przedstawicieli innych narodów,
• promocja pracy zespołowej.

W projekcie uczestniczyli chętni uczniowie klasy II C. Projekt trwał około pół roku. Działania projektowe realizowane były podczas zajęć dodatkowych .Uczniowie wykonywali również dodatkowe zadania samodzielnie lub grupowo w ramach prac domowych. Efektem tych starań było stworzenie wielu prezentacji multimedialnych przybliżających partnerom nasz kraj, szkołę, polskie tradycje. Uczniowie pracowali w grupie projektując logo naszego projektu, a następnie wybierając najlepsze. Mieli również możliwość używania języka angielskiego w komunikacji na specjalnej stronie projektu Twinspace, dzielili się tam swoimi opiniami i spostrzeżeniami z rówieśnikami z Łotwy, umieszczali stworzone przez siebie „avatary”, czyli internetowe wcielenia. Ponadto mieli okazję poznać łotewskie tradycje bożonarodzeniowe oraz podstawowe informacje geograficzno – kulturowe dotyczące tego kraju. Opracowywali również i przeprowadzali krótkie ankiety dotyczące wiedzy uczniów naszego gimnazjum na temat Łotwy.
Projekt zakończył się ewaluacją. Analiza ankiety wykazała, iż dla 90% uczestników udział w projekcie „All about us” był bardzo interesującym doświadczeniem, a ponad 70% ankietowanych chciało by w przyszłości wziąć udział w innym projekcie eTwinning. Najciekawszym działaniem było tworzenie „avatarów”, projektowanie logo oraz prezentowanie szkół partnerskich. Wypełniając ankietę uczniowie mieli również możliwość zaproponowania tematów przyszłych projektów. Jednym z najpopularniejszych propozycji był sport oraz TIK.
Udział w projekcie dał jego uczestnikom wiele korzyści. Oprócz możliwości wykorzystywania języka angielskiego w praktyce uczniowie kształtowali swojej kompetencje w zakresie TIK. Wyszukiwali, przechowywali, tworzyli i prezentowali informacje. Konieczność realizacji zadań w terminie sprawiała, że musieli starać się organizować swoją pracę i zarządzać swoim czasem. Realizując projekt we współpracy z uczniami z zagranicy nabywali wielu kompetencji osobowych, interpersonalnych i międzykulturowych. Poznali inne społeczeństwo europejskie, uczyli się tolerancji i otwartości na inne narody i kultury.

Opiekun projektu: Anna Stachyra